Добре дошли в нашия магазин!
Вашият онлайн шоурум
Категории

0

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


До ТУЛСИСТЕМС ЕООД, ЕИК 201582534, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх № 107


С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:................................................................................................................................................................ /описание на продукта/


Стоката е поръчана на ........................................................


Стоката е получена на ......................................................................... /посочва се датата на получаване от потребителя/


.................................................................................................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/
...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/